Sự kiện nổi bật đang diễn ra

  • Sự kiện Chiến Binh Quý Tộc từ 11/06 đến 30/06
  • Sự kiện Tích Lũy Mốc Nạp từ 01/07 đến 31/07

Popup